• zámečnické práce
  • zámečnické výrobky
  • pojezdové a jiné brány, vrata
  • tramvajové označníky
  • balkónové zábradlí
  • mříže